Wat je niet kent, herken je niet

Zorg voor herkenning. Want wat je niet herkent kun je niet erkennen. En daar gaat het veel te vaak mis.

Door camoufleren van kwetsbaarheid (soms door niet herkend autisme en/of andere problematiek) lijkt er niets aan de hand, terwijl onderhuids het vervelende gevoel, de spanning en angst oplopen.

Wat te doen?

Kinderen

Bel of chat met een getrainde vrijwilliger van De Kindertelefoon. Je kunt bellen en chatten zonder dat je je naam vertelt en de gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. Wij geven geen gegevens van jou door aan anderen.

 0800-0432 of https://www.kindertelefoon.nl/

Plaats iets op de website van De Kindertelefoon of reageer op een bericht van iemand anders.

https://www.kindertelefoon.nl/8-12/help-elkaar/

Als je in een bedreigende situatie zit, kan De Kindertelefoon je tijdens openingstijden direct in contact brengen met Veilig Thuis. De Kindertelefoon noemt dit ‘actief verwijzen’. Bedreigende of ernstige situaties zijn er bijvoorbeeld als je te maken hebt met kindermishandeling, seksueel misbruik of getuige bent van huiselijk geweld. Of als je ernstige emotionele problemen hebt, bijvoorbeeld depressieve gevoelens met gedachten aan zelfmoord.

Praten, lachen, klagen of huilen omdat je ouders gescheiden zijn kan hieronder op het forum of 1 op 1 met een Buddy. 

https://www.villapinedo.nl

Wat te doen?

Ouders

Opvoeden is niet altijd even makkelijk. Het is daarom goed om steun te vragen als je problemen tegenkomt.

https://www.opvoeden.nl/opvoedingsondersteuning-809/

Met (misschien?) autisme. Of dit nu wel of niet daadwerkelijk het geval is, deze site geeft hele goede adviezen.

https://www.vanuitautismebekeken.nl/praten-met-je-puberende-kind

Heb je het idee dat je kind problemen ondervindt op gebied van veerkracht; stress; angst; trauma; over- en onderprikkeling?Dit zou kunnen wijzen op autisme.

  • Ben voor herkenning van ASS bij meisjes alert op compensatiemechanismen voor sociale en communicatieve problemen.
  • Ook kan overbelasting gerelateerd aan sensorische prikkelgevoeligheid en moeite hebben met veranderingen indicatief zijn.

Dring bij je huisarts of jeugdarts aan op een diagnosestelling door iemand met expertise op gebied van autisme bij meisjes, omdat dit zich anders uit dan bij jongens.