* “Een eerste patroon kon worden beschreven rondom een groep van meisjes met sensitieve, perfectionistische kenmerken. Deze meisjes hadden in hun vroege jeugd ogenschijnlijk weinig problemen. Ouders beschreven hoe zij op school en sociaal vlak altijd het beste uit zichzelf wilden halen. Het betrof een groep intelligente meisjes, die op de basisschool goede prestaties behaalden en vrijwel allemaal terechtkwamen op havo of vwo.”

* Uit het rapport: Mérelle, Van Bergen, Popma et al. (2019). Suïcide onder 10- tot 20-jarigen in 2017: Een verdiepend onderzoek. 113 Zelfmoordpreventie, december 2019

Missie

Stichting Als je het niet ziet wil door tijdige voorlichting/ bewustwording/ interventie zoveel mogelijk voorkomen dat kwetsbare, sensitieve en perfectionistische kinderen met een ogenschijnlijk normale ontwikkeling door:

  • camoufleren
  • onwetendheid (over wat ze werkelijk nodig hebben);
  • een gevoel van onveiligheid;
  • gebrek aan (zelf)vertrouwen;
  • onvoldoende gevoel van verbondenheid;

later in hun leven psychisch ziek worden.

Visie

Zorg voor passende ondersteuning nog vóór dat een kind complexe persoonlijkheids-problematiek ontwikkelt, wat vaak samengaat met zelf beschadigend gedrag, of erger nog, suïcide.

Doe dit op het kritische kantelpunt van lagere school naar middelbare school, wanneer steeds meer van kinderen verwacht wordt. Kinderen hebben dan inmiddels ook de leeftijd om zélf bewust te kunnen zijn van het belang van geestelijk welzijn.

Hiervoor moeten ook ouders/opvoeders en leerkrachten het belang inzien van (openheid over) geestelijk welzijn. Verbinding, vertrouwen en veiligheid zijn sleutelwoorden.

Waarden

We geloven in de kracht van elk kind. En onder de juiste omstandigheden kunnen ook de kwetsbare tieners in hun kracht komen te staan en zich op een gezonde manier persoonlijk ontwikkelen. Zij hebben baat bij waar stichting Als je het niet ziet voor staat: verbinding, vertrouwen en veiligheid.

Daarvoor is wel een omslag in denken en doen noodzakelijk. 

Stichting Als je het niet ziet

Stichting Als je het niet ziet is opgericht door Claudia van Dooren-Hovers. Zij is moeder van twee dochters, waarvan één dochter autisme en ADHD heeft.

Zij gelooft in de kracht van intelligente, gevoelige, kwetsbare kinderen die het graag goed doen voor iedereen en die zichzelf daarmee tekort doen. Helaas staan deze kinderen met hun prachtige eigenschappen in deze snelle en individualistische maatschappij met 1-0 achter. Door deze tieners in hun kracht te zetten, kunnen zij zich positief ontwikkelen en kan veel leed worden voorkomen.

Volgens haar is hiervoor een omslag in denken en handelen nodig en daarom wil zij haar visie, kennis en ervaring graag delen door voorlichting.