Nieuwsbrief september 2020

Waar staan we met stichting Als je het niet ziet?

Zonder zichtbaarheid geen bekendheid en zonder bekendheid geen resultaat. Daarom zijn we vanaf de oprichting begonnen met netwerken, publiceren en delen van interessante content via sociale media. Belangrijke contacten en steeds meer volgers/relaties zijn het resultaat. Hierbij is de grootste uitdaging om de tienermeiden zélf te bereiken.

Over het aanspreken van de meiden zelf gesproken … Heb jij de video van Stichting Als je het niet ziet gezien? Top als je dit al hebt gedaan en ook bedankt voor het kijken en het massale delen! Alleen al via Facebook is deze meer dan 1400x bekeken en daar zijn we trots op! Heb je de video nog niet gezien?

 

Waarom meisjes?

De stichting is bewust opgericht voor meisjes. In tegenstelling tot de meeste jongens zijn zij, meestal onbewust, goed in kopiëren en camoufleren en weten zij zo hun kwetsbaarheden heel goed te verbergen. Het betreft meiden met een normale tot hoge intelligentie, met een ogenschijnlijk normale ontwikkeling, die zich prima lijken aan te kunnen aanpassen.

Het directe gevolg is overschatting, oplopende angst en stress en uiteindelijk een steeds lager zelfbeeld.

Waar willen we naartoe?

Onze vurige wens is dat Stichting Ajhnz bij gaat dragen aan de broodnodige bewustwording. Aan (h)erkenning van kwetsbare jonge tienermeiden met (kenmerken van) autisme die goed kunnen camoufleren en compenseren. Zodat ook zij, net als hun minder kwetsbare leeftijdsgenoten, een fijn leven kunnen opbouwen.

Waar geloven we in?

Waar geloven we naast zichtbaarheid nog meer in?
In ieder geval niet in zorg waarbij commercie en regelgeving de overhand hebben. Als stichting is er geen enkel commercieel belang en onze drijfveer komt vanuit het hart. Dat is onderdeel van onze kracht en maakt dat we alleen doen waar we in geloven: alle activiteiten die we ondernemen dienen enkel het goede doel.

Jongeren

We geloven in samenwerking én in het positieve effect van jongeren in hun kracht zetten door ze kansen te bieden. Daarom zoeken we bewust de samenwerking met jonge mensen die aan het begin staan van hun carrière.  Zo is er een samenwerking geweest met Talkshow Jong in het kader van een uitzending over psychische problematiek bij jongeren, is de video gemaakt door Thomas van Lisdonk, een 17- jarige student van SintLucas en hebben we voor de muziek die in de video wordt gebruikt gekozen voor een jonge opkomende zangeres, Angie Flare, die aan het begin van haar carrière staat.  Daarnaast vergroten we door jongeren te betrekken (met hun eigen (jonge) netwerkrelaties) de kans dat de doelgroep van kwetsbare tienermeiden bereikt wordt.

Preventie door bewustzijn

Ook geloven we in preventie door bewustzijn en zelfkennis. Dat een kind zich zo vroeg mogelijk bewust is van wie ze is en wat ze nodig heeft. En in het geval van ouders en leerkrachten, dat zij zich bewust zijn van de krachten en kwetsbaarheden van hun kinderen/leerlingen en van wat ze nodig hebben. Door behoeftes op tijd te zien en te erkennen kan passende ondersteuning worden geboden nog voordat een kind echt in de problemen komt.

Dat is meteen ook de reden dat we gastlessen willen gaan geven in groep 7 en 8 van basisscholen in de regio Midden Brabant. Eerst zal hier een pilot voor worden opgestart om te kijken hoe het in de praktijk gaat en waar verbeteringen nodig zijn.

Zorgklikgilzerijen.nl

De visie die we hebben ten aanzien van preventie maakt ook dat we bewust gebruikmaken van het platform www.zorgklikgilzerijen.nl. Daar staan zorgaanbieders voor de jeugd om ze te helpen in hun kracht te komen staan. Laagdrempelig, meestal zonder dat er een doorverwijzing nodig is. Hopelijk kan deze vorm van ondersteuning voorkomen dat er langdurig complexe zorg nodig is.

De toekomst

Ook al zijn we een stichting en hebben dus geen winstoogmerk, zonder geld is het moeilijk om voort te blijven bestaan. Om die reden is een subsidie verzoek ingediend bij Innovatienetwerk Jeugd. We zijn hierover in gesprek en er is goede hoop dat subsidie wordt toegekend. Tegelijkertijd bieden we sinds kort de mogelijkheid om te doneren.

 

Vernieuwend en innovatief

Met het geld kunnen we verder werken aan vernieuwende en innovatieve plannen die de tienermeiden waar het om draait aan zullen spreken. Zo is het idee om op de website een chatbot te bouwen waarbij de bezoeker een advies op maat krijgt, willen we folders maken en in beeld komen door in wachtkamers op beeldschermen zichtbaar te zijn. Nog een grote uitdaging waar aan wordt gewerkt: een spannend jeugdboek waar het thema niet (h)erkend autisme subtiel in wordt verweven. Het wordt een boek dat leest als een mooi verhaal en tegelijkertijd bewustzijn brengt.