Vroege interventie – Binu Singh

Uit interview met kinderpsychiater Binu Singh:

“We wéten dat vroege interventie veel efficiënter is – om dan toch maar een economische term te gebruiken. Je bespaart het kind en zijn omgeving veel leed en je bespaart de maatschappij veel geld. Als je investeert in de kritische 1001 dagen (van conceptie tot 2,5 jaar), zijn nadien veel minder dure interventies nodig en is het welzijn van ouders en kinderen veel hoger. Maar die klik hebben we als samenleving nog niet gemaakt.”

…In het oude Oosten werden artsen gewaardeerd om hoeveel mensen ze gezond konden houden, in plaats van te focussen op wie ze konden genezen. Bovendien werd daar heel holistisch gewerkt en dat doen we bij de kleine K ook: opvoeders, psychiaters en therapeuten werken hier allemaal naast elkaar, met een rijk palet aan therapieën. En natuurlijk heb ik vanuit mijn Indiase roots ook meegekregen hoe belangrijk de groep is. Hier in België ervaar ik toch dat het individu boven alles komt. Die vrijheid is belangrijk, maar verbondenheid is dat ook. It takes a village to raise a child, dat probeer ik echt uit te dragen.”

Lees het hele interview met Binu Singh

Lang niet altijd is tijdens de eerste kritische 1001 dagen sprake geweest van interventie. Simpelweg omdat het wellicht niet nodig was of omdat ouders en/of hulpverleners het niet als noodzakelijk hebben ervaren.

Bewustwording door voorlichting
Stichting Als je het niet ziet is er van overtuigd dat je alsnog veel leed kunt voorkomen bij de groep kwetsbare kinderen die ‘onder de radar’ zijn gebleven. Door voorlichting/bewustwording/interventie tussen de 11- 13 jaar op het kritische kantelpunt van lagere school naar middelbare school, wanneer steeds meer van kinderen verwacht wordt. Kinderen hebben dan inmiddels ook de leeftijd om zélf bewust te kunnen zijn van het belang van geestelijk welzijn.

Voordat problemen meestal zichtbaar worden en je op tijd middels bewustwording deze kwetsbare groep op de juiste manier kunt ondersteunen in de overgang van puber naar jong volwassene.